Teisės aktų naujienos

Pakeistas asociacijų įstatymas

Patikslintas asociacijos veiklos ataskaitos turinys

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2627, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20655, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigalioja 2020 06 01.

Šiuo pakeitimu patikslintas asociacijos veiklos ataskaitos turinys.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas išdėstytas taip (pateikiame visą 10 straipsnio 4 dalį):

„4. Veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
„2) asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra nevyriausybinės organizacijos.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2627, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20655, įsigalioja 2020-06-01)


<< Atgal