Teisės aktų naujienos

Pakeistas asociacijų įstatymas

Patikslintas asociacijos veiklos ataskaitos turinys

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2627, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20655, įsigalioja 2020-06-01)
<< Atgal