Teisės aktų naujienos

Pakeista Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. A1-806, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21766, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal