Aktualu

Pakeistas vartojimo kredito įstatymas

Nustatytas naujas teisinis reguliavimas

Įstatyme Įtvirtinta galimybė (kurios anksčiau nebuvo) esant tam tikroms aplinkybėms atidėti vartojimo kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2816, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05696, įsigalioja 2020-03-19)
<< Atgal