Aktualu

Pakeistas vartojimo kredito įstatymas

Nustatytas naujas teisinis reguliavimas

Įstatyme Įtvirtinta galimybė (kurios anksčiau nebuvo) esant tam tikroms aplinkybėms atidėti vartojimo kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2816, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05696, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 papildymo 18-1 straipsniu įstatymu mustatytas naujas teisinis reguliavimas.

Įstatyme Įtvirtinta galimybė (kurios anksčiau nebuvo) esant tam tikroms aplinkybėms atidėti vartojimo kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą.

Nustatyta, kad šis įstatymas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms vartojimo kredito sutartims.

Naująjį vartojimo kredito įstatymo 181 straipsnį „Įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį vykdymo atidėjimas“ žr. pačiame teisės akte.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2816, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05696, įsigalioja 2020-03-19)


<< Atgal