Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. VE-13, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04535, įsigalioja 2021-03-05)
<< Atgal