Teisės aktų naujienos

Patikslinti reikalavimai konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-859, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08004, įsigalioja 2021-04-19)
<< Atgal