Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas

Pranešimams nustatyti papildomi reikalavimai

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-107, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10196, įsigalioja 2021-05-08)
<< Atgal