Teisės aktų naujienos

Patikslinti reikalavimai ūkinės veiklos vykdymui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-07-08 Nr. V-1622, TAR, 2021-07-09, kodas 2021-15645, įsigalioja 2021-07-10)
<< Atgal