Aktualu

Privalomasis darbuotojų COVID-19 testavimas

Papildytas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 559, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16047, įsigalioja 2021-07-26)

Vyriausybės nutarimu, kuris įsigalioja 2021-07-26, pakeistas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas ir sveikatos tikrinimosi tvarka.

Pažymėtina, kad COVID-19 profilaktinių tyrimų nereikia atlikti, jeigu:
1) darbuotojui prieš mažiau nei 180 dienų tyrimų metodais buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
2) darbuotojas buvo paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, jei po vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
– antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
– viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
– bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu;
3) darbuotojui, kuris prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.
(Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2020-05-29 sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DARBAI IR VEIKLOS SRITYS (KURIOSE PRIVALOMA TIKRINTIS DĖL COVID-19)

Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas papildytas naujais 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 ir 2.12 papunkčiais (pateikiame visą Sąrašo 2 punktą):

„2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:
2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:
2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
2.1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2.2. socialinės paslaugos ir veikla:
2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;
2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;
2.3. švietimo paslaugos ir veikla:
2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;
2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;
2.3.3. vaikų stovyklų veikla;
2.4. vaistinių darbuotojų veikla;
2.5. krovinių tarptautinio vežimo veikla;
2.6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
2.7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
2.8. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
2.9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
2.10. viešojo administravimo subjektų veikla;
2.11. profesinė karo tarnyba;
2.12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais)
.“

SVEIKATOS TIKRINIMOSI (DĖL COVID-19) TVARKA

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos 6 punktas išdėstytas taip:

„6. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Jeigu terminas tikrintis sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 559, TAR, 2021-07-16, kodas 2021-16047, įsigalioja 2021-07-26)


<< Atgal