Teisės aktų naujienos

Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 115, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02636, įsigalioja 2022-02-15)
<< Atgal