Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Tikslinamos LR darbo kodekso nuostatos, susijusios su prastovų paskelbimu ir apmokėjimu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-975, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06312, įsigalioja 2022-10-01)
<< Atgal