Teisės aktų naujienos

Pakeista Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

Įgyvendinami nacionalinio saugumo reikalavimai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-30 Nr. 1S-81, TAR 2022-03-31, kodas 2022-06423, įsigalioja 2022-04-01)
<< Atgal