Teisės aktų naujienos

Apskaitos reforma 2022

Parengtos rekomendacijos dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos rekomendacijos
Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas
(2022-03-31)
<< Atgal