Aktualu

Pakeistas LR darbo kodeksas

Nuo 2023-01-01 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, kurie augina vaikus iki trejų metų, nustatyta sutrumpinta trisdešimt dviejų valandų per savaitę darbo laiko norma

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1032, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08775, įsigalioja 2023-01-01)




<< Atgal