Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai

Pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

Numatyta galimybė (Metodikoje nustatytais atvejais – prievolė) dažniau  nustatyti sutarties kainos, įkainių perskaičiavimą ir ne tik dėl aplinkybių, susijusių su mokesčių pasikeitimu

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1S-102, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10541, įsigalioja 2022-07-01)
<< Atgal