Teisės aktų naujienos

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)

Įstatymas įsigalioja 2022-06-01, tačiau nustatytas NPD taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1098, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10748, įsigalioja 2022-06-01)
<< Atgal