Teisės aktų naujienos

Pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas

Paankstintas pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjui ar politinei partijai pradžios terminas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-223, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12760, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymu pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas.

Paankstintas pajamų mokesčio dalies pervedimo pradžios terminas. Nustatyta, kad mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. (buvo – nuo rugsėjo 1 d.) iki lapkričio 15 dienos.

Įsakymo nuostatos įsigalioja 2022-06-15 ir taikomos pervedant pajamų mokesčio dalį 2022 m. ir vėlesniais metais. Taigi paramos gavėjams ir politinėms partijoms gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis nuo jų 2021 m. gautų pajamų šiemet bus pradėta dalimis pervesti jau liepos mėnesį, baigta − iki lapkričio 15 d.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Informacinis pranešimas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo
(2022-06-15 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠAS

Aprašo 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d. birželio 30 d., turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė partija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.“

Aprašo 7 punktas išdėstytas taip:

„7. Mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.“

Aprašo 9.1 papunktis išdėstytas taip:

(9. Kai perskaičiavus ankstesnių metų paramos sumas paaiškėja, kad: )

„9.1. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų rugsėjo 1 d. liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.“.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-223, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12760, įsigalioja 2022-06-15)


<< Atgal