Teisės aktų naujienos

Pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas

Paankstintas pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjui ar politinei partijai pradžios terminas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-223, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12760, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal