Aktualu

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams nuo 2022-05-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-02-23 Nr. 164, TAR 2022-02-28, kodas 2022-03953, įsigalioja 2022-05-01)
<< Atgal