Teisės aktų naujienos

Pakeistas 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“

Standartas išdėstytas nauja redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-218, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12752, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal