Aktualu

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. A1-508, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16367, įsigalioja 2022-08-01)
<< Atgal