Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai

Pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 1S-155, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16943, įsigalioja 2022-08-11)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

Įsigalioja 2022-08-11.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKA

Metodikos 542 punktas išdėstytas taip:

„542. Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnis – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.“

Metodikos išnašų [3] punktas išdėstytas taip:

[3] Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.“

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 1S-155, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16943, įsigalioja 2022-08-11)


<< Atgal