Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaras

PVMĮ 62 straipsnio 2 dalis nustato atvejus, kai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM negali būti atskaitomas

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-08-10)

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentarą.

PVMĮ 62 straipsnio 2 dalis nustato:
(62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota)

„2. Negali būti atskaitomas:
1) pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus nepriskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, taip pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų;“

Svarbiausi komentaro pakeitimai:

1. Pakeitimai, susiję su pasikeitusiomis įstatymų nuostatomis.
Ankstesnėje komentaro redakcijoje buvo aiškinamos įstatymų nuostatos, galiojusios iki 2017-12-31. Naujoje komentaro redakcijoje atsižvelgta į 2018-01-01 įsigaliojusias įstatymų nuostatas, t. y.:
– iki 2017-12-31 PVM mokėtojai turėjo teisę į PVM atskaitą įtraukti reprezentacijai skirtų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM, tačiau tik tiek, kiek atitinkamas išlaidas galima buvo priskirti leidžiamiems atskaitymams pagal tuo metu galiojusias Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, t. y. 75 proc. tokių prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos.
– nuo 2018-01-01 PVM mokėtojai turi teisę į PVM atskaitą įtraukti 50 proc. reprezentacijai skirtų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM,  jei tokios išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, neatsižvelgiant į Pelno mokesčio bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose nustatytą 2 proc. pajamų kriterijų.

2. Komentare paaiškinta, kad dėl reklamai įsigytų prekių reikia atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką.
Paslaugos, kurios sudaro neatsiejamą reklamos kampanijos dalį ir tokiu būdu prisideda prie reklaminės žinutės perdavimo (kaip tai yra tokiu atveju, kai teikiamos pagalbinių priemonių, naudojamų konkrečiai reklamai, pagaminimo paslaugos, pavyzdžiui, reklaminių stendų sukonstravimas, reklaminių leidinių spausdinimas ir pan.), yra priskiriamos prie reklamos paslaugų.

3. Paaiškinti PVM atskaitos apribojimai tuo atveju, kai PVM mokėtojas vykdo mišrią veiklą, t. y. PVM apmokestinamą ir PVM neapmokestinamą veiklą ir patiria reprezentacinių išlaidų.

Visi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PVM ĮSTATYMO 62 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO KOMENTARAS

Palyginamoji redakcija

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-08-10)


<< Atgal