Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo redakcija

Vyriausiojo valstybinio darbo  inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. EV-212, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18961, įsigalioja 2022-10-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo  inspektoriaus įsakymu patvirtinta nauja Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) redakcija.

Įsigalioja 2022-10-01.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– nustatyta, kad darbdavys pranešimus apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikia ne per VDI tinklalapį, bet per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS;

– patvirtinta „Sodrai“ teikiamo PR-PP pranešimo forma ir jos užpildymo taisyklės. PR-PP pranešimas skirtas pranešti apie darbuotojui paskelbtą (atšauktą) ar pratęstą prastovą arba dalinę prastovą bei patikslinti pateiktą informaciją, pasikeitus Aprašo nustatyta tvarka pateiktiems duomenims;

– darbdavys PR-PP pranešimą apie paskelbtą ar atšauktą prastovą arba dalinę prastovą privalo pateikti ne vėliau kaip prieš darbuotojo darbo dieną (pamainą) iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo, o  pranešimą apie pasikeitusią informaciją arba apie prastovos pratęsimą – ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki prastovos arba dalinės prastovos pratęsimo ar kitos Aprašo nustatyta tvarka pateiktos informacijos pasikeitimo.

Darbdavius dėl PR-PP pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija, o PR-PP pranešimo  teikimo techniniais klausimais konsultuoja „Sodra“ bendruoju informacijos teikimo telefonu 1883.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PRANEŠIMŲ APIE PASKELBTAS (ATŠAUKTAS) PRASTOVAS TEIKIMO VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TVARKOS APRAŠAS

Visi Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo  inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. EV-212, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18961, įsigalioja 2022-10-01)


<< Atgal