Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo redakcija

Vyriausiojo valstybinio darbo  inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. EV-212, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18961, įsigalioja 2022-10-01)
<< Atgal