Aktualu

Patvirtintos Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės

Nuo 2023-01-01 duomenis pagal šias taisykles Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pradėti teikti kompiuterinius kasos aparatus naudojantys mokesčių mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos viršijo 300 000 eurų

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. VA-80, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20966, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintos Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės.

Taisyklėmis turi vadovautis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-293 (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodyti mokesčių mokėtojai.

Įstatyme nustatyta tokia kasos aparatų duomenų teikimo VMI pradžia:

1) nuo 2023-01-01 duomenis pradeda teikti kompiuterinius kasos aparatus naudojantys mokesčių mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos viršijo 300 000 eurų;
2) nuo 2023-11-01 duomenis pradeda teikti elektroninius kasos aparatus naudojantys PVM mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos viršijo 300 000 eurų;
3) nuo 2024-05-01 duomenis pradeda teikti iki 2019 m. balandžio 30 d. išbrauktus iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo kasos aparatus naudojantys mokesčių mokėtojai;
4) nuo 2025-05-01 duomenis pradeda teikti kasos aparatus naudojantys kiti mokesčių mokėtojai.

Kas tai yra kompiuterinis kasos aparatas? Tai kasos aparatas, kurio modelio kategorijos apibūdinime, nurodytame Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu Nr. V-137, nurodytas žodis „kompiuterinis“.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ATSISKAITYMŲ UŽ PREKES IR PASLAUGAS DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLĖS

Kasos aparatais apskaitytų atsiskaitymų už parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas duomenys turi būti teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA, pateikiant XML formato duomenų rinkmeną, kuri parengta vadovaujantis Taisyklių 13 punkte nustatytais reikalavimais.

„6. Duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai terminai nustatomi pagal mokesčių mokėtojo naudojamą kasos aparato tipą:
6.1. iš kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, Duomenys teikiami po dokumento pasirašymo kasos aparate nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas. Duomenų teikimo periodiškumas gali būti dažnesnis, atsižvelgiant į iš i.EKA gautą kriptogramą, skirtą saugos moduliu pasirašytų ir į i.EKA neperduotų dokumentų kiekiui bei laikotarpiui nustatyti.
Jei dėl techninių sutrikimų (pavyzdžiui, sugedus kasos aparatui, sutrikus elektros tiekimui, neveikiant interneto ryšiui ir pan.) teikti Duomenų neįmanoma, jų pateikimo terminas negali būti ilgesnis nei 72 valandos nuo paskutinio Duomenų teikimo;
6.2. iš kasos aparatų, dokumentų registracijai naudojančių virtualią fiskalizaciją, Duomenys teikiami ūkinės operacijos vykdymo metu.“

Visas Taisyklių nuostatas žiūrėkite pačiame teisės akte.

VMI INFORMACIJA APIE i.EKA

i.EKA projektas

DUK apie i.EKA

VMI SEMINARŲ DALIJAMOJI MEDŽIAGA

Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas
(2023-05-25)

KITI VMI PAAIŠKINIMAI

Paskelbta techninė dokumentacija kasos aparatų integracijai su i.EKA
(2022-07-01)

Patvirtinti techniniai reikalavimai išmaniesiems kasos aparatams
(2022-05-03)

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. VA-80, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20966, įsigalioja 2023-01-01)


<< Atgal