Įdomu, naudinga

Pakeistas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Naujovė dėl mobiliųjų telefonų nuo 2023-05-01

Naujovė dėl vairuotojų sveikatos tikrinimo nuo 2024-01-01

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27-1, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1445, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21161, įsigalioja 2022-11-01)

Pakeistas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2022-11-01. Dalis nuostatų įsigalioja 2023-05-01, 2024-01-01 ir 2024-07-01.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:

naujovė dėl mobiliųjų telefonų. Nuo 2023-05-01 nustatyta, kad transporto priemonei dalyvaujant viešajame eisme, nedraudžiama rankomis naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis bet kuriuo atveju kai transporto priemonė stovi, nesvarbu ar variklis išjungtas, ar įjungtas. Iki nurodytos datos galioja ankstesnis reikalavimas, kad mobiliojo ryšio priemonėmis rankomis galima naudotis tik stovinčioje transporto priemonėje su išjungtu varikliu (Įstatymo 13 straipsnio 13 dalis);

naujovė dėl vairuotojų sveikatos tikrinimo. Nuo 2024-01-01 nustatyta, kad nepasitikrinusių sveikatos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu vairuotojų turimi vairuotojo pažymėjimai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka skelbiami negaliojančiais. Pašalinus priežastis, lėmusias vairuotojo pažymėjimo paskelbimą negaliojančiu, vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu automatinėmis priemonėmis tai pažymint Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre (Įstatymo 22 straipsnio 4 dalis). Taigi, medicininės pažymos galiojimo terminas tiesiogiai susietas su vairuotojo pažymėjimo galiojimu. Pvz., jei vairuotojui medicininė pažyma išduota 5 metams, tai praėjus šiam terminui laikinai sustabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas iki kol asmuo pasitikrins sveikatą. Pasitikrinus sveikatą, vairuotojo pažymėjimas automatinėmis priemonėmis vėl paskelbiamas galiojančiu. O jei sveikatos tikrinimo terminas nepraleidžiamas, vairuotojo pažymėjimo galiojimas nestabdomas;

– nustatyta, kad vairuotojas, išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ne tik tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, bet ir esant blogam matomumui (Įstatymo 13 straipsnio 14 dalis);

– įtvirtintas draudimas pėstiesiems važiuoti riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojamąja kelio dalimi, išskyrus gyvenamąją zoną (Įstatymo15 straipsnio 3 dalies 8 punktas);

– atlikti kiti pakeitimai.

Visus Įstatymo pakeitimus žiūrėkite žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27-1, 29, 30 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27-1, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1445, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21161, įsigalioja 2022-11-01)


<< Atgal