Aktualu

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Minimalus uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis sumažintas iki 1000 Eur

Įtvirtinti nuotoliniai akcininkų susirinkimai

Patikslinti Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi taikomi reikalavimai

Papildytos bendrovės vadovo pareigos

Iš esmės liberalizuotas akcijų klasių teisinis reguliavimas

Nustatyta smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimo tvarka

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 30-1, 32, 34, 37, 37-2, 40, 42, 45, 47, 47-1, 51, 56 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1540, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24190, įsigalioja 2022-11-30)
<< Atgal