Teisės aktų naujienos

Pakeista Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“

Aktualu viešojo maitinimo įstaigoms

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. V-1893, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26073, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu pakeista Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“.

Įsigalioja 2023-05-01.

Siekiant mažinti perteklinį reguliavimo viešojo maitinimo įstaigoms, atsisakyta technologinių maisto kortelių, paliekant reikalavimą patiekalus, kulinarijos, konditerijos gaminius gaminti pagal viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras.

Tačiau ankstesnė tvarka išliko viešojo maitinimo įstaigoms, gaminančioms patiekalus, kulinarijos, konditerijos gaminius, kurie realizuojami vaikų ugdymo įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, stacionariose socialinės globos įstaigose, stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, laisvės atėmimo vietų įstaigoje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir kitose krašto apsaugos sistemos įstaigose.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 15:2021
„MAISTO HIGIENA“

Higienos normos 7 punktas išdėstytas taip:

„7. Maisto tvarkymo subjektų gaminami rinkai tiekiami maisto produktai ir viešojo maitinimo įstaigų gaminami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai, kurie realizuojami vaikų ugdymo įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, stacionariose socialinės globos įstaigose, stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, laisvės atėmimo vietų įstaigoje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir kitose krašto apsaugos sistemos įstaigose, turi būti pagaminti pagal maisto tvarkymo subjekto ar viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras, technologinius aprašymus. Kiti viešojo maitinimo įstaigų gaminami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai turi būti pagaminti pagal viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras. Šie reikalavimai netaikomi viešojo maitinimo veikloms, susijusioms su labdara, edukacinėmis ir bendruomeninėmis maisto tvarkymo veiklomis, kai maistas ruošiamas retkarčiais ir nedideliais kiekiais, kai veikla vykdoma, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B1-649 „Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. V-1893, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26073, įsigalioja 2023-05-01)


<< Atgal