Teisės aktų naujienos

Pakeista Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“

Aktualu viešojo maitinimo įstaigoms

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. V-1893, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26073, įsigalioja 2023-05-01)
<< Atgal