Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Patikslintos PVM įstatymo nuostatos dėl prievolės registruotis PVM mokėtoju kai tas pats asmuo kontroliuoja keletą juridinių asmenų, suteikiant asmenims galimybę įrodyti, kad verslas nėra dirbtinai suskaidytas ir dėl to jiems netaikoma nuostata dėl bendro to paties asmens ir jo kontroliuojamų juridinių asmenų gauto (gautino) atlygio skaičiavimo

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1629, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26093, įsigalioja 2023-01-01)
<< Atgal