Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Didinamos baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1661, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26365, įsigalioja 2023-05-01)
<< Atgal