Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Naujovė. Platformų operatoriai įpareigoti kaupti ir kartą per metus už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie platformą naudojančių pardavėjų pajamas, gautas iš tam tikros veiklos

Patikslinti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Padidintos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1658, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26362)
<< Atgal