Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Kodeksas papildytas nauja nuostata, kad darbuotojams, kurie mokosi savišvietos būdu, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus neapmokamos mokymosi atostogos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1690, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27268, įsigalioja 2023-01-01)
<< Atgal