Teisės aktų naujienos

Pakeistos Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Panaikinta nuostata, jog SAV pranešimo galima neteikti tuo atveju, kai VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo MMA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-28, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01044, įsigalioja 2023-01-21)
<< Atgal