Teisės aktų naujienos

Pakeistos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. VA-12, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03506, įsigalioja 2023-02-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Įsigalioja 2023-02-28.

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

1. Paaiškinta, kad kvitai gali būti naudojami taip pat ir sumokant nario mokestį ar įnašą (Taisyklių 3, 4 punktas).

2. Įteisinti elektroniniai Pinigų priėmimo ir Pinigų išmokėjimo kvitai. Nustatyta, kad Kvitai gali būti elektroniniai arba popieriniai. Elektroninis kvitas – tai Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme (toliau – FAĮ) nustatytus reikalavimus atitinkantis elektroninis apskaitos dokumentas, suprantamas kaip apskaitos dokumentas, parengtas, perduotas ir gautas tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jį apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Elektroninis kvitas gali būti teikiamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis pinigus sumokėjusio ar prekę pristačiusio (paslaugą suteikusio) asmens sutikimas gauti elektroninį kvitą (Taisyklių 5 punktas).

3. Panaikinta prievolė pildyti Pinigų priėmimo ir / arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą. Panaikintas visas Taisyklių III skyrius „Kvitų blankų apskaita“ ir Taisyklių 3 priedas „Pinigų priėmimo ir / arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knyga“. Vietoj to nustatyta, kad ūkio subjekto, naudojančio kvitus, vadovas, vadovaudamasis FAĮ, pats nustato kvitų naudojimo vidaus kontrolės priemones bei užtikrina jų taikymą. Minėtos vidaus kontrolės organizavimo priemonės pagal FAĮ 12 straipsnio 6 dalį nustatomos, atsižvelgiant į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas Vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijas.

4. Patikslinti pasikeitę teisės aktų pavadinimai, atlikti kiti pakeitimai.

Visi Taisyklių pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. VA-12, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03506, įsigalioja 2023-02-28)


<< Atgal