Teisės aktų naujienos

Pakeistos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. VA-12, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03506, įsigalioja 2023-02-28)
<< Atgal