Aktualu

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. VA-28, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07793, įsigalioja 2023-04-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Įsigalioja 2023-04-22.

Nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo atspausdinti kasos aparato techniniai pasai, kasos aparato kasos operacijų žurnalai, individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalai gali būti toliau naudojami Taisyklių nustatyta tvarka.

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

1. Taisyklėse įvesti nauji kasos aparatų tipai. Gali būti 3 tipų kasos aparatai:
– autonominis kasos aparatas (t.y., įprastas šiuo metu naudojamas kasos aparatas),
– kasos aparatas, veikiantis su saugos moduliu ir
– virtualios fiskalizacijos kasos aparatas.
Taisyklėse nepaaiškinta, kas tai yra kasos aparatas, veikiantis su saugos moduliu ir kas tai yra virtualios fiskalizacijos kasos aparatas, tačiau informaciją apie minėtus kasos aparatus galima rasti kitoje vietoje – šiame VMI puslapyje.

Virtualios fiskalizacijos kasos aparato arba kasos aparato, veikiančio su saugos moduliu, kasos operacijų žurnalas sistemoje i.EKA formuojamas automatiškai pagal pateiktus į i.EKA dienos (pamainos) fiskalinių ataskaitų (Z) duomenis (Taisyklių 42 punktas).

Autonominiai kasos aparatai gali būti naudojami tik iki 2025-04-30. Po nurodytos datos, per 30 dienų, autonominiai kasos aparatai turi būti išregistruoti VMI Taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 11 punktas).

2. Nustatyta, kad nuo šiol kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI ne per „Mano VMI“, bet sistemoje i.EKA, kurioje kasos aparatui priskiriama viena iš šių būsenų: įregistruotas, išregistruotas, sustabdytas, ir viena iš šių paskirčių: naudoti, mokyti, rezervinis (autonominiams kasos aparatams). Todėl kasos aparato naudotojas i.EKA turi suteikti įgaliojimą aptarnavimo įmonei tvarkyti jo kasos aparato duomenis, kad aptarnavimo įmonės specialistas galėtų, vadovaudamasis Taisyklių II skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka, atlikti kasos aparato įregistravimą, įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimą ir išregistravimą (Taisyklių 6 punktas).

3. Aptarnavimo įmonės specialistas Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka visus būtinus darbus su autonominiu kasos aparatu ir tai įformina autonominio kasos aparato techniniame pase. Nustatyta, kad aptarnavimo įmonės specialistas Taisyklėse nustatytais atvejais ne vėliau kaip kitą darbo dieną autonominio kasos aparato techniniame pase nurodytą informaciją pateikia i.EKA (Taisyklių 20 punktas)

4. Taisyklėse atsisakyta kasos aparatų utilizavimo tvarkos reglamentavimo, nes mokesčių administratorius nebenumato kontroliuoti, iš ko galima įsigyti kasos aparatus ir kokie veiksmai atliekami su VMI išregistruotu kasos aparatu.

5. Atlikti kiti pakeitimai. Visi Taisyklių pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje, taip pat žiūrėkite Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimą (žemiau).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

KASOS APARATŲ IR TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Palyginamoji redakcija.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

VMI paaiškinimas
(2023-04-25)

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. VA-28, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07793, įsigalioja 2023-04-22)


<< Atgal