Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR baudžiamasis kodeksas

Nuspręsta mažiau pavojingoms nusikalstamoms veikoms netaikyti baudžiamosios atsakomybės, o itin griežtas laisvės atėmimo bausmes taikyti tik už pavojingiausius nusikaltimus

Kartu sugriežtinta atsakomybė už sunkius ekonominius nusikaltimus: paramos subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį, skolininko nesąžiningumą ir nusikalstamą bankrotą

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253-2, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1925, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08475, įsigalioja 2023-06-01)

Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – Kodeksas).

Įsigalioja 2023-06-01.

Nuspręsta mažiau pavojingoms nusikalstamoms veikoms netaikyti baudžiamosios atsakomybės, o itin griežtas laisvės atėmimo bausmes taikyti tik už pavojingiausius nusikaltimus.

Kartu su baudžiamosios atsakomybės švelninimu už mažiau pavojingas veikas, sugriežtinta atsakomybė už sunkius ekonominius nusikaltimus: paramos subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį, skolininko nesąžiningumą ir nusikalstamą bankrotą.

TEISINGUMO MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Baudžiamosios politikos pokyčiai užtikrins proporcingą ir teisingą baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimą
(2023-04-27)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Pateikiame tik tuos LR baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuose sugriežtinta atsakomybė už sunkius ekonominius nusikaltimus: paramos subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį, skolininko nesąžiningumą ir nusikalstamą bankrotą.

Taip pat atkreipiame dėmesį į šiuo metu galiojančius MGL (dabar BSĮ – bazinė socialinė išmoka) dydžius:
MGL – 49 Eur,
400 MGL – 19600 Eur,
900 MGL – 44100 Eur.

Kodekso 212 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:
(212 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas)
1. Šiame skyriuje nurodyta didelė turtinė žala yra 150 MGL dydžio sumą viršijanti žala.
1. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.

Kodekso 206 straipsnis išdėstytas taip:
206 straipsnis. Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką
1. Tas, kas gavęs 150 MGL 400 MGL dydžio ar didesnės vertės kreditą, paskolą ar tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas gavęs kreditą ar paskolą panaudojo juos ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir negrąžino laiku, ir dėl to kreditoriui, laiduotojui arba kitam asmeniui padarė didelę turtinę žalą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
3. Tas, kas gavęs tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė didelę turtinę žalą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
4. Tas, kas gavęs tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė labai didelę turtinę žalą arba tai padarė dalyvaudamas organizuotoje grupėje,
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

Kodekso 208 straipsnis išdėstytas taip:
208 straipsnis. Skolininko nesąžiningumas
1. Tas, kas dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų patenkino tik vieno ar kelių iš jų reikalavimus arba užtikrino vieno ar kelių kreditorių reikalavimus ir dėl to padarė didelę turtinę žalą likusiems vienam ar daugiau kreditorių,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, paslėpė, iššvaistė, perleido, pervedė į užsienį ar nepateisinamai pigiai pardavė turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, ir dėl to padarė didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas padarydamas labai didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

Kodekso 209 straipsnis išdėstytas taip:
„209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas
1. Tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarydamas labai didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253-2, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1925, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08475, įsigalioja 2023-06-01)


<< Atgal