Teisės aktų naujienos

Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės

Aplinkos ministerija paaiškino apie naujus GPAIS lydraščių funkcionalumo pokyčius, aktualius atliekų darytojams ir tvarkytojams

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. D1-151, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09090, įsigalioja 2023-05-16)
<< Atgal