Teisės aktų naujienos

Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės

Aplinkos ministerija paaiškino apie naujus GPAIS lydraščių funkcionalumo pokyčius, aktualius atliekų darytojams ir tvarkytojams

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. D1-151, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09090, įsigalioja 2023-05-16)

Aplinkos ministro įsakymu pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Įsigalioja 2023-05-16.

Visi Taisyklių pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

APLINKOS MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAI

Aplinkos ministerijos pranešimas
Nauji GPAIS lydraščių funkcionalumo pokyčiai, aktualūs atliekų darytojams ir tvarkytojams
(2023-05-09)

Aplinkos ministerijos pranešimas
Įsigaliojo pakeitimai, supaprastinantys atliekų apskaitos procedūras
(2023-05-16)

_________________

Teisės aktas:

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. D1-151, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09090, įsigalioja 2023-05-16)


<< Atgal