Teisės aktų naujienos

Pakeistas Administracinių nusižengimų kodeksas

Kodekse įtvirtinta atsakomybė už alkoholio produktų vartojimą, laikymą ir gabenimą atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose

Šis draudimas galioja ir automobilio keleiviams

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1947, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09688, įsigalioja 2023-06-01)

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – Kodeksas).

Kartu su kitais pakeitimais Kodekse įtvirtinta administracinė atsakomybė už alkoholio produktų vartojimą, laikymą ir gabenimą atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus transporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Šis draudimas galioja ir automobilio keleiviams.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Pateikiame tik Kodekso 422-1 straipsnį dėl neteisėto alkoholio produktų vartojimo ir gabenimo transporto priemonėse. Kitus pakeitimus žiūrėkite pačiame teisės akte.

Įsigalioja 2023-06-01.

Kodeksas papildytas nauju 422-1 straipsniu:

422-1 straipsnis. Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse
1. Alkoholio produktų vartojimas, laikymas ir gabenimas atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus transporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos,
užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1947, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09688, įsigalioja 2023-06-01)


<< Atgal