Teisės aktų naujienos

Pakeistas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1K-218, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10795, įsigalioja 2023-06-02)
<< Atgal