Aktualu

Pertvarkoma valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų Įstatyme nurodytų asmenų darbo užmokesčio sistema

Nustatyta nauja pareiginės algos (atlyginimo) bazė, kuri susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu

Nauja pareiginės algos (atlyginimo) indeksavimo tvarka

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)

Priimtas Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2024-01-01 su išimtimis.

Įsigaliojimo išimtys:
– valstybės politikų (išskyrus savivaldybių merus) pareiginėms algoms apskaičiuoti šio įstatymo nuostatos taikomos nuo valstybės politikų (išskyrus savivaldybių merus) naujos kadencijos pradžios;
– Įstatymo 3 straipsnis savivaldybių merams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams, žvalgybos pareigūnams ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams taikomas nuo 2023-07-01.

ĮSTATYMO TAIKYMAS

Pagal Įstatymo 2 straipsnį, šis įstatymas taikomas apskaičiuojant
pareigines algas (atlyginimus) šiems asmenims:
– valstybės tarnautojams, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus;
– biudžetinių įstaigų darbuotojams (t. y., valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojams);
– valstybės politikams;
– valstybės pareigūnams;
– prokurorams;
– žvalgybos pareigūnams;
– Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams;
– Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams;
– Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams;
– regionų plėtros tarybų administracijų direktoriams ir šių administracijų darbuotojams;
tarnybinius atlyginimus šiems asmenims:
– kariams;
atlygį už darbą šiems asmenims:
– įstatymų pagrindais sudarytų komisijų (grupių, tarybų, Teisėjų garbės teismo, darbo arbitražo, Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų), finansuojamų iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, pirmininkams, pirmininkų pavaduotojams ir nariams.

PAREIGINĖS ALGOS BAZINIS DYDIS

Nustatyta nauja pareiginės algos (atlyginimo) bazė, kuri susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu

3 straipsnis. Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis
1. Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų pareiginei algai (atlyginimams) apskaičiuoti yra taikomas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris lygus Valstybės duomenų agentūros paskelbtam 2022 metų vidutiniam mėnesiniam šalies (su individualiomis įmonėmis) darbo užmokesčiui ir yra 1785,4 euro.
2. Taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, perskaičiuota pareiginė alga (atlyginimas) negali būti mažesnė už iki šio perskaičiavimo buvusią pareiginę algą (atlyginimą).“

PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) INDEKSAVIMO TVARKA

Įstatyme nustatytas bazinis dydis (1785,4 euro) svarbus tik perskaičiuojant dabartinį pareiginės algos koeficientą. Perskaičiuojant imama esama pareiginė alga ir dalijama iš bazinio dydžio, taip gaunant naują pareiginės algos koeficientą.

Vėlesniais metais ne rečiau kaip kas dvejus metus bus perskaičiuojamas ne bazinis dydis, o įstaigos darbo užmokesčio fondas. Dėl įstaigų darbo užmokesčio fondo didinimo bus deramasi su profesinėmis sąjungomis ir nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje bus sutariama, kiek didinti įstaigų darbo užmokesčio fondą, o įstaigos vadovas šias lėšas skirstys pagal įstaigos darbo užmokesčio politiką. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartas asignavimų darbo užmokesčiui indeksavimo dydis bus nurodytas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Naujovė – įstaigos vadovas darbo užmokesčio lėšas skirstys pagal įstaigos darbo užmokesčio politiką. Iki 2024 m. numatoma visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose įdiegti atlygio politikas, tam aktyviai ruošiamasi – rengiamos metodikos, bus teikiamos konsultacijos.

Politikams, valstybės pareigūnams ir teisėjams, taip pat Seimo, Vyriausybės ir Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriams darbo užmokestis bus indeksuojamas tuo pačiu dydžiu, kokiu nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje bus sutarta didinti įstaigų darbo užmokesčio fondą, nes šios pareigybės turės nustatytą įstatymu fiksuotą pareiginės algos koeficientą (t.y., jų atlyginimas nepriklausys nuo įstaigos darbo užmokesčio politikos).

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)


<< Atgal