Teisės aktų naujienos

Pakeistas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-845, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12217, įsigalioja 2023-06-21)
<< Atgal