Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

Išplėstas sąrašas atvejų, kai viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti leista įsigyti vidaus audito paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2048, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12411, įsigalioja 2024-01-01)
<< Atgal