Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

Išplėstas sąrašas atvejų, kai viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti leista įsigyti vidaus audito paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2048, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12411, įsigalioja 2024-01-01)

Pakeistas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2024-01-01.

Išplėstas sąrašas atvejų, kai viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti leista įsigyti vidaus audito paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Įstatymo 9 straipsnio 4 dalis išdėstyta taip:
(9 straipsnis. Vidaus audito tarnybos steigimas)

„4. Kitų viešųjų juridinių asmenų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditą atlieka juose įsteigta vidaus audito tarnyba arba atitinkamai Seimo arba Vyriausybės paskirta kito viešojo juridinio asmens centralizuoto vidaus audito tarnyba ar vidaus audito tarnyba, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytą atvejį numatytus atvejus.“

Įstatymo 9 straipsnio 7 dalis išdėstyta taip:

7. Jeigu viešajame juridiniame asmenyje vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba neturi būti įsteigta pagal šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis ir jo vidaus auditui atlikti nėra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba, tačiau dėl šio viešojo juridinio asmens atliekamų funkcijų turi būti užtikrintas viešojo juridinio asmens nepriklausomumas ir (arba) jame steigti vidaus audito tarnybą yra ekonomiškai neefektyvu, tokio viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti gali būti įsigyjamos vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
7. Viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti gali būti įsigyjamos vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:
1) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį nėra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba;
2) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį yra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba ir Seimo valdyba arba Vyriausybės įgaliotas subjektas vidaus audito paslaugų įsigijimui pritaria;
3) viešajame juridiniame asmenyje vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba neturi būti įsteigta pagal šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2048, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12411, įsigalioja 2024-01-01)


<< Atgal