Teisės aktų naujienos

Komandiruotės

Pakeistas Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo"

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Lietuvoje dienpinigių dydis padidintas iki 28 eurų

Pakeistas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas

Pakeistos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklės

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas (biudžetinėms įstaigoms)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2023-06-28 Nr. 504, TAR 2023-06-29, kodas 2023-13154, įsigalioja 2023-06-30)
<< Atgal