Teisės aktų naujienos

Pakeistas Švietimo įstatymas

Numatytos griežtos priemonės pamokų lankomumui užtikrinti

Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrins vaiko pareigos mokytis, bus informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2093, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13990, įsigalioja 2023-09-01)
<< Atgal