Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-304, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16998, įsigalioja 2024-01-02)

Finansų ministro įsakymu pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas.

Įsigalioja 2024-01-02.

Visi sąskaitų plano pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMOJO BENDROJO SĄSKAITŲ PLANO PAKEITIMAS

Sąskaitų plano 6 klasės 685 sąskaita išdėstyta taip:

(6 klasė Trumpalaikiai įsipareigojimai)
(68 Pervestinos sumos)
„685 Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams„.

Sąskaitų plano 7 klasės 745 sąskaita išdėstyta taip:

(7 klasė Pajamos)
(74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos)
„745 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams kitiems subjektams„.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-304, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16998, įsigalioja 2024-01-02)


<< Atgal