Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-304, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16998, įsigalioja 2024-01-02)
<< Atgal