Teisės aktų naujienos

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvatų taikymo tvarka

Siekiama skatinti plastiko pakuočių perdirbimą

Nuo 2025-01-01 nustatyta, kad mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą kombinuotų, plastikinių, PET pakuočių atliekomis už tą pripildytų kombinuotų, plastikinių, PET pakuočių kiekį, kuris buvo perdirbtas

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6, 9 straipsnių ir 4 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2173, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19344, įsigalioja 2025-01-01)
<< Atgal