Teisės aktų naujienos

Teisėkūra, teisės aktų rengimas, įforminimas

Pakeistas Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašas

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-72 „Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1R-366, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23659, įsigalioja 2023-12-07)
<< Atgal