Teisės aktų naujienos

Aktualu viešiesiems juridiniams asmenims

Pakeista Pavyzdinė vidaus audito metodika

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 1K-405, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24285, įsigalioja 2023-12-16)
<< Atgal