Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

Trumpinamos supaprastintų pirkimų procedūros, kai aukštosios mokyklos ar mokslinių tyrimų institutai perka tiesiogiai su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusias prekes, paslaugas ar darbus

Didinama žodžiu sudaromos supaprastinto pirkimo sutarties vertė

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2374, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25328, įsigalioja 2024-01-01)
<< Atgal