Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 1S-182, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25768, įsigalioja 2024-01-01)
<< Atgal