Teisės aktų naujienos

Viešojo sektoriaus subjektams

Nauja redakcija išdėstytas finansų ministro 2011-04-19 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo"

Taikoma rengiant 2023 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 1K-94, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04575, įsigalioja 2024-03-14)
<< Atgal