Aktualu

Įmonės automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Nustatyta, kad už privatiems poreikiams tenkinti per mėnesį suvartotą kurą, kai įmonės automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais, galima išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą už visus metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. VA-29, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04934, įsigalioja 2024-03-20)
<< Atgal